სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. 2015 წლის ივნისი.