პროფესორ ნუგზარ ალექსიძის წიგნის პრეზენტაცია 17.04.2015