შეხვედრა ერაზმუსის პროექტის კოორდინატორ რონდა საფერთან 24.04.2015