აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის (CRDF -Global), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის პროგრამის „დამოუკიდებელი ექსპერტიზა და მდგრადი მეცნიერება საქართველოსთვის“ ფარგლებში გამოაცხადებული კვლევითი გრანტები