2012

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები


პროექტის შიფრი
პროექტის სახელწოდება
ბიუჯეტი
პროექტის ხელმძღვანელი
1
AR/215/9-220/12

ნავთობსადენის  ნარჩენის  რაციონალური  გადამუშავების მეთოდები
122441 ლარი
გურამ ხიტორი (მონაწილე  ი. ჩიკვაიძე)
2
AR/137/4-110/12

GRID ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარება საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოებების დასახმარებლად
193511 ლარი
გიორგი ღვედაშვილი
3
AR/214/4-150/12

მთლიანად ოპტიკური გამაძლიერებელი და კოდირების მოწყობილობები კომბინირებული ტალღგამტარების ბაზაზე
163000 ლარი
რამაზ ხომერიკი
4
AR/329/6-110/12

RF დასხივებისა და ელექტრომაგნიტური დაბინძურების შესწავლა
99760 ლარი
მიხეილ პრიშვინი
5
AR/320/5-109/12

პრაქტიკაში გავრცელებული რთული გეომეტრიის მქონე კონსტრუქციების მოდელირება და გაანგარიშება
188348 ლარი
გიორგი ჯაიანი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-05-01 14:55:20