2011

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2011 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები


პროექტის შიფრი
პროექტის სახელწოდება
ბიუჯეტი
პროექტის ხელმძღვანელი
1
AR/29/6-260/11

თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური მასალების ფოტოსტიმულირებული სინთეზის ახალი ტექნოლოგიის და აპარატურის შემუშავება
161000 ლარი
ზურაბ ჯიბუტი
2
AR/48/4-104/11

GeoTeX-ქართული ენის მხარდაჭერა TeX სისტემაში
23000 ლარი
ლევან შოშიაშვილი
3
AR/311/6-420/11

სტაბილური  13C  იზოტოპით  მარკირებული  ზოგიერთი ფარმპრეპარატის მიღების მეთოდების შემუშავება
138000 ლარი
იოსებ ჩიკვაიძეგამოქვეყნების თარიღი:2017-05-01 15:25:11