2013

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2013 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტებიპროექტის შიფრი
პროექტის სახელწოდება
ბიუჯეტი
პროექტის ხელმძღვანელი
1
AR/64/3-250/13

ნახევარგამტარებზე მაღალი ხარისხის ოქსიდური ნანოფირების ფორმირების დაბალტემპერატურული ტექნოლოგიების კვლევა და შემუშავება
200000
ლარი

ამირან ბიბილაშვილი
2
AR/105/9-280/13

ტერიტორიული დაგეგმარებისათვის სამცხე-ჯავახეთის ლანდშაფტურ- ეკოლოგიური შეფასება გის-ანალიზის მეშვეობით
197776
ლარი

დალი ნიკოლაიშვილი
3
AR/95/9-250/1
საქართველოს იშვიათი და გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მერქნიანი მცენარეების კონსერვაცია in vitro ტექნოლოგიის გამოყენებით
126251
ლარი

მარიამ გაიდამაშვილიგამოქვეყნების თარიღი:2017-05-01 14:40:57