შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო გრანტები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის