2020-01-17

წინასწარი რეგისტრაცია 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის წინასწარი რეგისტრაცია გულისხმობს-

      20.01.2020– 31.01.2020  პერიოდში საგნების არჩევას

      03.02.2020– 14.02.2020 პერიოდში  კონსულტაციის გავლას სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტთან და  წინასწარი რეგისტრაციის  არჩევანის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებას ;

 
შეთანხმებული წინასწარი რეგისტრაციის შედეგები  დასტურდება ხელმოწერით.

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტს მიმართულების მიხედვით.

 საგნების არჩევა დაიწყება 20 იანვარს 16:00 საათზე.


დეკანის ბრძანება
Print

« იხ. ყველა სიახლე