დოქტორმა ბეკერ ლიმ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში წაიკითხა კურსი მასკომუნიკაციის კვლევის მეთოდები.
 
სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკიდან პროფესორმა ჟილბერტ ხადიაგალამ, სამაგისტრო პროგრამის დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა ფარგლებში წაიკითხა ორკვირიანი კურსი აფრიკის პოლიტიკაში.
 
სტივენ ჰარისმა 8-დან 21 დეკემბრის ჩათვლით სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო კურსის ფარგლებში წაიკითხა ლექციათა კურსი საჯარო პოლიტიკის ანალიზი.
 
ქალბატონმა ოლგა მედვედკოვამ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წაიკითხა ლექციები ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის მსოფლიო ურბანიზაციის და ქალაქების განვითარების შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში.
მაქს პლანკის სოციალური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტის (გერმანია) პროფესორმა ლალე იალჩინ-ჰეკმანმა ( Lale Yalcin-Heckmann ) ახალგზარდა მკვლევრების საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის მონაწილეებს წაუკითხა საგანი „სადოქტორო ნაშრომი და მისი სტრუქტურა. საველე სამუშაოების დაგეგმვა და წერის პროცესი“.

ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტის (ბელგია) უფროსმა მკვლევარმა თუბა ბირჯანმა ( Tuba Bircan ) ახალგზარდა მკვლევრების საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის მონაწილეებს წაუკითხა საგანი „ბაზისური სტატისტიკა. მოდელირებული რეგრესია, კორელაცია და ლოჯისტიკური რეგრესია“.

ნგრეთის დემოგრაფიის კვლევის ინსტიტუტის უფროსმა მკვლევარმა ატილა მელეგმა ( Attila Melegh ) საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების სტუდენტებს წაუკითხა საგანი „მიგრაციის კვლევები“.

ავსტრიული საკონსულტაციო ფირმა “ტრიგონის” კონსულტანტმა ელფრიდ ბიჰალ-ჰაიმბურგერმა ( Elfriede Biehal-Heimburger ) „ორგანიზაციის განვითარებისა და კონსულტირების“ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს წაუკითხა საგანი „საკონსულტაციო საუბრები".

ავსტრიული საკონსულტაციო ფირმა “ტრიგონის” დამფუძნებელმა და კონსულტანტმა ფრიდრიხ გლაზლმა ( Friedrich Glasl ) „ორგანიზაციის განვითარებისა და კონსულტირების“ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს წაუკითხა საგანი “სოციალური კონფლიქტები“.

ვსტრიული საკონსულტაციო ფირმა “ტრიგონის” კონსულტანტმა ერიკა ბერგნერმა ( Erika Bergner ) „ორგანიზაციის განვითარებისა და კონსულტირების“ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს წაუკითხა საგანი “საკონსულტაციო საუბრები 2“.

ვსტრიული საკონსულტაციო ფირმა “ტრიგონის” კონსულტანტებმა ოლივერ მარტინმა ( Oliver Martin ) და იულია ანდერშმა ( Julia Andersch ) „ორგანიზაციის განვითარებისა და კონსულტირების“ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს წაუკითხეს საგანი “ორგანიზაციის განვითარება“.