სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

ელენე გელაშვილი - სამსახურის უფროსი 
(+995 32) 2 25 04 84(6221), elene.gelashvili@tsu.ge

ნათია მონიავა - უფროსის მოადგილე 
(+995 32) 2 25 04 84(6220);  natela.moniava@tsu.ge

მედეა უშარაული - მთავარი სპეციალისტი (მაგისტრატურა)
(+995 32) 2 25 04 84(6224); 577 72 02 96 medea.usharauli@tsu.ge

ირინე ჭუმბურიძე - უფროსი სპეციალისტი (მაგისტრატურა)
(+995 32) 2 25 04 84(6238),  577 48 27 76; irine.chumburidze@tsu.ge

ნათია დათიაშვილი  -  მთავარი სპეციალისტი (პოლიტიკის მეცნიერება) 
(+995 32) 2 25 04 84(6223), natia.datiashvili@tsu.ge

ლუიზა აბაზაძე -  მთავარი  სპეციალისტი (საზოგადოებრივი გეოგრაფია) ,
(+995 32) 2 25 04 84(6222), luiza.abazadze@tsu.ge

მაია ჟღენტი -  უფროსი სპეციალისტი (საზოგადოებრივი გეოგრაფია) ,
(+995 32) 2 25 04 84(6233), maiaaa_geo@yahoo.com

ქეთი ცაბაძე -  უფროსი სპეციალისტი (ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია) 
(598) 77 07 00; (+995 32) 2 25 04 84(6237), ketevan.tsabadze@tsu.ge

ნაირა მახაშვილი -  უფროსი სპეციალისტი (ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია)
 (555) 36 60 23, naira.makhashvili@tsu.ge

ნინო ქუფარაშვილი , უფროსი სპეციალისტი (ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია)
 (555) 10 17 07, nina.kuparashvili@tsu.ge 

ნანა ამირანაშვილი -  უფროსი სპეციალისტი (ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია)
(+995 32) 2 25 04 84(6231), nana.amiranashvili@tsu.ge

თამარ ქარსაულიძე, უფროსი სპეციალისტი  (საერთაშორისო ურთიერთობები)
(+995 32) 2 25 04 84(6234), tamar.karsaulidze@tsu.ge 

თეა ხუნდაძე - უფროსი სპეციალისტი  (საერთაშორისო ურთიერთობები)
(+995 32) 2 25 04 84(6239), tea.khundadze@tsu.ge

თამარ გოგორიშვილი - უფროსი სპეციალისტი (სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა)
(+995 32) 2 25 04 84(6226), tamrikogo@yahoo.com

თამარ ლაღიძე -  უფროსი სპეციალისტი (სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა)
(+995 32) 2 25 04 84(6229), tamunala50@yahoo.com

ნინო ხულელიძე -  უფროსი სპეციალისტი
(+995 32) 2 25 04 84(6228) ; nino.khundaze@tsu.ge

ლალი დათუაშვილი - უფროსი სპეციალისტი 
lali.datuashvili@tsu.ge

ვალიდა მექვაბიშვილი- უფროსი სპეციალისტი
(+995 32)  2 25 04 84 (6259) valida.mekvabishvili@tsu.ge

თამარ პირველაშვილი - უფროსი სპეციალისტი
 (+995 32) 2 25 04 84 (6234), tamar.pirvelashvili@tsu.ge

მირანდა მიქაძე -  უფროსი სპეციალისტი
(+995 32)  2 25 04 84 (6252) miranda.mikadze@tsu.ge