• რევაზ ჯორბენაძე, სამსახურის უფროსი;

  ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6267);
  ელ–ფოსტა: revaz.jorbenadze@tsu.ge

 • მარეხ დევიძე, მთავარი სპეციალისტი 

  ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84 (6266);
  ელ–ფოსტა: marekh.devidze@tsu.ge

 • მარიამ მსხალაია, უფროსი სპეციალისტი 
  ტელეფონი:(+995 32) 2 25 04 84(6230)
  ელ–ფოსტა: mariam.mskhalaia@tsu.ge