• სალომე დუნდუა, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი
  ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84 (6267)
  ელ. ფოსტა: salome.dundua@tsu.ge

 • თეონა თაბუაშვილი, უფროსი სპეციალისტი;

  ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6250)
  ელ–ფოსტა: teona.tabuashvili@tsu.ge

 • თეა ქუსიკაშვილი - უფროსი  სპეციალისტი

  ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84(6240)
  ელ–ფოსტა: tea.kusikashvili@tsu.ge