ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2020-02-27

2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები


ბა კალავრიატი/დიპლომირებული მედიკოსი/სტომატოლოგი/ქართულ ენაში მომზადების/ 
მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა


გაზაფხულის სემესტრი:


•ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 3 თებერვალი - 1 მარტი;

•აკადემიური რეგისტრაცია - 24 თებერვალი  -  2 მარტი;

•სააუდიტორიო მეცადინეობები - 21 აპრილი - 27 ივნისი;

•საგამოცდო პერიოდი - 29 ივნისი - 23 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 29 ივლისი-5 აგვისტო (დამატებითი გამოცდები);

•არდადეგები - 6 აგვისტო - 13 სექტემბერი; 


Print

« იხ. ყველა სიახლე