2019-09-02

დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

ინფორმაცია კონკურსანტთათვის:

უცხო ენის გამოცდა – 4 სექტემბერს 9.30 სთ–ზე თსუ, ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ.№11 (მაღლივი);
უცხო ენის გამოცდის შედეგების გამოცხადება –  6 სექტემბერი;
უცხო ენის გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 9  სექტემბერი (თსუ, I კორპუსი, კანცელარია);
აპელაცია შედგება – 10 სექტემბერს (თსუ, ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ.№11 (მაღლივი), 12:00 სთ–ზე);
აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 10 სექტემბერი (18:00 სთ).

გამოცდა სპეციალობაში (წერითი კომპონენტი, იმ საგანმანათლებლო პროგრამების კანდიატებისათვის, რომლებსაც მოეთხოვებათ სპეციალობის გამოცდის ჩაბარება) - 6 სექტემბერს, თსუ, ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ.№11 (მაღლივი);
გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 9 სექტემბერი (18:00 სთ); 
გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 10 სექტემბერი (თსუ, I კორპუსი, კანცელარია, ოთახი #114);
აპელაცია შედგება – 11 სექტემბერი (თსუ, ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ.№11 (მაღლივი) 11:00 სთ-ზე);
აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 11 სექტემბერი (18:00 სთ).
Print

« იხ. ყველა სიახლე