ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2020-09-02

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

2020–2021 სასწავლოწლისშემოდგომისსემესტრშიმაგისტრატურაშიმისაღებიგამოცდა უცხო ენაში ჩატარდება 3 სექტემბერს 9:00 საათზე  - უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში (მაღლივი) უნივერსიტეტის ქუჩა #11 შემდეგი ფაკულტეტებისთვის:

იურიდიული ფაკულტეტი - ინგლისური ენა (B2)  ალფავიტით ა-უ ჩათვლით;
შპაიერის სამაგისტრო პროგრამა - ინგლისური ენა (B2);

3 სექტემბერს 14:30 საათზე უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში (მაღლივი) უნივერსიტეტის ქუჩა #11 შემდეგი ფაკულტეტებისთვის:

იურიდიული ფაკულტეტი  -  ინგლისური ენა (B2) ალფავიტით ფ-ჰ  ჩათვლით;
იურიდიული ფაკულტეტი  - გერმანული ენა (B2);
იურიდიული ფაკულტეტი  - ფრანგული ენა (B2);
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათ ფაკულტეტი - ინგლისური ენა (B2);
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ინგლისური ენა (B2);
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი- გერმანული ენა (B2);
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - გერმანული ენა (B1);
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ფრანგული ენა (B2);
მედიცინის ფაკულტეტი (ინგლისურენოვანი) - ინგლისური ენა (B2);  
მიგრაციის მართვა - ინგლისური ენა (B2);
კიოლნის სამაგისტრო პროგრამა - გერმანული ენა (B2);
ევროპისმცოდნეობა - ინგლისური ენა (B2);

3 სექტემბერს 18:30 სთ-ზე  უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში (მაღლივი) უნივერსიტეტის ქუჩა #11 შემდეგი ფაკულტეტებისთვის:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ინგლისური ენა (B1);
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ფრანგული ენა (B1);
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათ ფაკულტეტი - ინგლისური ენა (B1);
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნირებათა ფაკულტეტი - ინგლისური ენა (B2);
ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა - ინგლისური ენა (B1) და ფრანგული ენა (B1);

ყურადღება!!!
გამოცდაზე კონკურსანტები არ დაიშვებიან ინდივიდუალური დაცვის საშუალების (ნიღაბი) და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე.

Print

« იხ. ყველა სიახლე