2019-05-14
ბრძანება №:554/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ „ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 16 აპრილის N91/01-01 და 2018 წლის 7 თებერვლის N28/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის ვ. გობრონიძის 13.05.2019წ. N8615/10 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის რამაზ ხომერიკის 02.05.2019წ. #8021/28 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 49239 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტები შემდეგი თანაფარდობით:


#

გვარი

სახელი

სემესტრი

თანხა

1

ხუჯაძე

ინგა

4

824.57

2

დობორჯგინიძე

თინათინ

2

810.8

3

თოთლაძე

ქეთევან

4

809.73

4

ჩიხლაძე

შოთა

2

809.48

5

ჭაბაშვილი

თამუნა

4

808.08

6

ნოზაძე

თამარ

2

806.43

7

ხუსკივაძე

არჩილ

2

806.02

8

კაპანაძე

გიორგი

2

801.9

9

მესხიშვილი

თამთა

4

801.48

10

შონია

აკაკი

4

781.25

11

ბეციაშვილი

გიორგი

2

798.43

12

ასათიანი

მარიამ

4

797.11

13

კუჭუხიძე

თამარი

4

797.11

14

ფანცულაია

სალომე

4

794.31

15

ლონდარიძე

ლევან

2

792.99

16

მჭედლიშვილი

მარიამი

4

792.99

17

შანშიაშვილი

გვანცა

4

791.59

18

ძაგნიძე

სულიკო

4

791.59

19

ჩართოლანი

გიორგი

4

787.47

20

ხუნწელია

თეკლე

4

785.4

21

საჯაია

ლანა

4

783.34

22

ჭანკვეტაძე

ლანა

2

783.34

23

ხვედელიძე

ეკატერინე

4

783.34

24

დვალი

ცოტნე

2

781.94

25

მაჭარაშვილი

ნინო

2

780.62

26

ცერცვაძე

ეკატერინე

4

780.62

27

ჯინორია

ბაკურ

4

778.4

28

მეიფარიანი

ქეთევანი

4

776.75

29

მიმინოშვილი

ნინო

4

776.5

30

შინჯიკაშვილი

შორენა

2

770.97

31

ლილუაშვილი

თეონა

4

769.57

32

კეზევაძე

ანა

4

766.85

33

ჩილინგარაშვილი

ზურა

4

766.85

34

ბანეთაშვილი

ია

4

765.45

35

სადრაძე

გუგა

4

765.45

36

ქავთარაძე

მარიამი

2

765.45

37

ნიკაჭაძე

ოლიკო

4

764.79

38

მაზიაშვილი

ნინო

2

760.25

39

ქათამაძე

გიგა

4

758.61

40

ნიკოლეიშვილი

ლევანი

4

756.54

41

შავკაციშვილი

ჯულია

4

755.88

42

კლოიანი

მანველ

2

752.01

43

თავიდაშვილი

თათია

4

750.36

44

ჭონიაშვილი

მეგი

4

748.96

45

პაპუნაშვილი

ზაზა

4

747.64

46

გუჯარაიძე

ვაჟა

4

742.11

47

კობახიძე

დავით

4

742.11

48

აბრამიშვილი

გიორგი

4

739.39

49

მერებაშვილი

ნინო

4

736.26

50

ადამაშვილი

ქეთევანი

2

723.97

51

ოღლიშვილი

ნანა

4

721.5

52

გეგელაშვილი

თამარ

4

720.1

53

აბრამიშვილი

მედეა

4

717.38

54

იაძე

ეკატერინე

2

717.38

55

გოგისვანიძე

სალომე

4

713.25

56

ტაბატაძე

სულხან

4

705.83

57

გეწაძე

თათია

4

699.48

58

ბანცაძე

ბესიკი

4

698.82

59

ხორავა

გოჩა

4

694.29

60

ბაბაჯანიანი

გრიგოლი

4

684.39

61

სანაია

ნიკოლოზი

2

678.21

62

სირბილაძე

მარიამი

4

662.38

63

საზუაშვილი

ბექა

2

661.72

64

ოდიკაძე

დავითი

2

651.41

65

რევაზიშვილი

ზურაბ

2

649.762. დაევალოს     საფინანსო     დეპარტამენტს     შეიტანოს     შესაბამისი     ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში;
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4.წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი,შიდა აუდიტის სამსახური, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                      ნუნუ ოვსიანიკოვა 


« უკან დაბრუნება