2016-05-18
ბრძანება №:471/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის   2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო  დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 29 დეკემბრის №213/02-01 ბრძანების, სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2015 წლის   9 ნოემბრის №206/01-01 ბრძანებების, ფაკულტეტის დეკანის, ასოცირებული პროფესორის თ. დოლბაიას 19.04.2016წ. №14738/02 და 06.05.2016წ. №16287/02 მიმართვის, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 24.04.2016წ. №15121/02 და 18.05.2016წ. №17283 დასკვნის საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,  2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 41219 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:

N

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

  საგანმანათლებლო პროგრამა

დაფინანსება

1

გოლიაძე

ნინო

სოციოლოგია

320

2

გურჩიანი

თამუნა

სოციოლოგია

320

3

ზაქროშვილი

თამარი

სოციოლოგია

320

4

ჩოჩნიძე

გიგა

სოციოლოგია

420

5

ესებუა

ნინო

სოციოლოგია

420

6

მჟავანაძე

ნინო

სოციოლოგია

420

7

ბებერაშვილი

ირმა

სოციალური მუშაობა

420

8

კუხარევა

ნათია

სოციალური მუშაობა

320

9

მინდორაშვილი

ეკატერინე

სოციალური მუშაობა

320

10

სულამანიძე

მარიამ

სოციალური მუშაობა

320

11

ქიტიაშვილი

ქეთევან

სოციალური მუშაობა

420

12

ხვედელიძე

რევაზი

სოციალური მუშაობა

420

13

ხუჭუა

ნანა

სოციალური მუშაობა

420

14

მექვევრიშვილი

ნინო

სოციალური მუშაობა

420

15

ქორიძე

სალომე

სოციალური მუშაობა

420

16

დონდოლაძე

თამთა

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

320

17

მურადაშვილი

სალომე

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

420

18

უგრეხელიძე

ნინო

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

320

19

შალამბერიძე

ნინო

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

420

20

ჯვარშეიშვილი

ირინა

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

420

21

ჯანჯღავა

ანა

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

420

22

გოგოლაძე

სანდრო

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

420

23

ლომიძე

გიორგი

პოლიტიკის მეცნიერება

420

24

მუკბანიანი

ლიკა

პოლიტიკის მეცნიერება

420

25

ტაბეშაძე

თეა

პოლიტიკის მეცნიერება

320

26

ქაფიანიძე

ქრისტინე

პოლიტიკის მეცნიერება

420

27

წიქარიშვილი

თეიმურაზ

პოლიტიკის მეცნიერება

320

28

ახვლედიანი

მარიამი

პოლიტიკის მეცნიერება

420

29

ზედგინიძე

ნათია

პოლიტიკის მეცნიერება

420

30

ლორთქიფანიძე

ლევანი

პოლიტიკის მეცნიერება

500

31

ორჯონიკიძე

თამარ

პოლიტიკის მეცნიერება

320

32

სონღულ შვილი

სანდრო

პოლიტიკის მეცნიერება

500

33

ქორიძე

ვაჟა

პოლიტიკის მეცნიერება

420

34

გვამბერაძე

ნინო

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

420

35

კუსიანი

სალომე

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

500

36

მჭედლიშვილი

მარიამ

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

420

37

ნახუცრიშვილი

ნინო

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

420

38

გოგალაძე

მარიამ

მედია და ახალი ტექნოლოგიები

420

39

მახაური

მაია

მედია და ახალი ტექნოლოგიები

500

40

მეზვრიშვილი

თამარ

მედია და ახალი ტექნოლოგიები

420

41

სალუქვაძე

ნინო

მედია და ახალი ტექნოლოგიები

500

42

ფანცულაია

როზა

მედია და ახალი ტექნოლოგიები

420

43

არაბული

ნატო

მედია და ახალი ტექნოლოგიები

420

44

კობახიძე

მაია

მედია და ახალი ტექნოლოგიები

420

45

კობერიძე

თინათინი

მედია და ახალი ტექნოლოგიები

420

46

წიწილაშვილი

თეონა

მედია და ახალი ტექნოლოგიები

420

47

ბელქანია

სალომე

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

500

48

ბოკუჩავა

მანონ

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

420

49

კაკიაშვილი

თათია

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

420

50

კურატიშვილი

თამარ

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

499

51

ლეჟავა

ნატო

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

500

52

ოსიშვილი

ლანა

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

500

53

საჯაია

ქრისტინე

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

500

54

ჯინჯოლავა

თამთა

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

500

55

გოგრაჭაძე

ხატია

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

500

56

გოგოლაშვილი

ლიკა

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

420

57

წიკლაური

მაია

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

420

58

გორგოძე

სალომე

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

500

59

მურაკაშვილი

თეონა

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

320

60

ჩიქოვანი

ანა

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

420

61

შანიძე

ირა

ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია

420

62

გოშვილი

სალომე

ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია

420

63

ბერაია

აია

გენდერის კვლევა

500

64

მუშკუდიანი

ლანა

გენდერის კვლევა

420

65

ქინქლაძე

სალომე

გენდერის კვლევა

420

66

ჭანჭალეიშვილი

მარიამი

გენდერის კვლევა

420

67

  ხუციშვილი

ქეთევანი

გენდერის კვლევა

420

68

ასანიძე

  თამარ

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაია

320

69

ღუტიძე

მარიამ

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაია

420

70

ხვედელიძე  

ელგუჯა

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

320

71

შარაშიძე

ჯამბულ

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

420

72

გოგოლაძე

თინათინ

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

320

73

აბრამიშვილი

ანუკი

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

420

74

გიბიშვილი

მაგდა

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

320

75

თოლორდავა

თამარი

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

500

76

მუსელიანი

მირანდა

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

420

77

ცოტაძე

მარიამ

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

500

78

გორგოძე

თათია

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

500

79

ვასაძე

დალი

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

500

80

ნიშნიანიძე

თამთა

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

320

81

  პაპუნიძე

ინდირა

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

320

 

82

გომართელი

გიორგი

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

420

83

ახსიაშვილი

  ქეთევანი

კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

320

84

დავითაშვილი

სალომე

კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

500

85

ქაროსანიძე

თეკლე

კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

420

86

ცაავა

ანუკი

კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

420

87

ბენდიანიშვილი

ანა

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

320

88

გოცირიძე

ქეთევანი

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

320

89

თოდაძე

თათია

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

320

90

მჭედლიშვილი

მარი

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

420

91

პიჩიკიან

ლუსინე

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

500

92

ჯიხაშვილი

ასტამურ

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

420

93

ვარდიძე

ნინო

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

420

94

ტივაძე

ანა

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

420

95

ჯღარკავა

ირაკლი

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

420

96

გრიგოლია

ოთარი

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

500

97

მგალობლიშვილი

სალომე

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

420

98

ოთ აშვილი

მარი

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

500

99

ფერაძე

ბექა

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

500
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.

3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.

5.   ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის                                    

მოვალეობის შემსრულებელი,

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                         ე. ქემოკლიძე


« უკან დაბრუნება