2020-02-04
ბრძანება №:110/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან – 2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით)„სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან – 2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით)„სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 30 იანვრის N124 და სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 12 დეკემბრის N306/01-01 ბრძანებების, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის დემეტრე ეგნატაშვილის 17.12.2019წ. N24738/31-01 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის ვ. გობრონიძის 19.12.2019წ. N24910/10 დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დაენიშნოთ სტიპენდია, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული  ფაკულტეტის  ბაკალავრიატის  საფეხურის  სტუდენტებს
2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან–2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით) სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში თითოეულს თვეში 150 ლარი შემდეგი თანაფარდობით:


#

გვარი

სახელი

თანხა

1

აბესაძე

ლიკა

150

2

აბლოთია

ლია

150

3

აბუაშვილი

მარიამ

150

4

ადეიშვილი

ქრისტინე

150

5

აკოფაშვილი

ანი

150

6

ალფენიძე

გიორგი

150

7

არღვლიანი

თამარი

150

8

ახობაძე

ნინო

150

9

ბარბაქაძე

გვანცა

150

10

ბასილაშვილი

მარი

150

11

ბახბახაშვილი

სოფიკო

150

12

ბეჟანიშვილი

დავითი

150

13

ბერიძე

ქეთი

150

14

ბლაგიძე

სოფიო

150

15

ბუქური

დიანა

150

16

გაბუნია

ელენე

150

17

გაგნიძე

გიორგი

150

18

გვიანიძე

სალომე

150

19

გობეჯიშვილი

ნინო

150

20

დავარაშვილი

მარი

150

21

დანელიშვილი

ნინო

150

22

დარბაიძე

გიორგი

150

23

დევდარიანი

ანა

150

24

დიდიძე

რუსუდან

150

25

დოლუაშვილი

ნინო

150

26

დოლბაია

გვანცა

150

27

ევსტაფიშვილი

ნათია

150

28

ენუქიძე

ნინო

150

29

ვარდიაშვილი

თამარი

150

30

ვართანიანი

გაიანე

150

31

ზაქარეიშვილი

თეონა

150

32

თავაძე

ანა

150

33

თათაშვილი

ქეთევან

150

34

თედორაძე

ალექსანდრე

150

35

თექთუმანიძე

თემური

150

36

თინიკაშვილი

მარიამ

150

37

თოლორდავა

ქრისტინე

150

38

თოფურია

ნანა

150

39

თუთბერიძე

ელენე

150

40

თურაზაშვილი

თათია

150

41

იასამნიძე

დავით

150

42

ინაშვილი

სოფო

150

43

იშხნელიძე

საბა

150

44

კაკაბაძე

ელიზაბეტ

150

45

კაკალაძე

ანა

150

46

კაპანაძე

მარიამ

150

47

კაპანაძე

გვანცა

150

48

კაცელაშვილი

ქეთევან

150

49

კახიძე

მარიამი

150

50

კვერნაძე

ლეილა

150

51

კვიციანი

ხატია

150

52

კიკნაძე

ნინო

150

53

კილასონია

გვანცა

150

54

კრემერ

დიმიტრი

150

55

ლაშხი

ლანა

150

56

ლეონიძე

ირაკლი

150

57

ლიმონჯიანი

დიანა

150

58

ლიპარტელიანი

მარიამ

150

59

მაზმიშვილი

ანა

150

60

მაისურაძე

თათია

150

61

მაჭარაშვილი

დავით

150

62

მახათაძე

სალომე

150

63

მელაია

ლუკა

150

64

მენოგნიშვილი

ნიკა

150

65

მესხია

თამარი

150

66

მეფარიშვილი

ნათია

150

67

მეშველიანი

ქეთევანი

150

68

მიქელაძე

თეა

150

69

მკრტჩიან

დჟივან

150

70

ნაჭყებია

თამრიკო

150

71

ნიაზაშვილი

გიორგი

150

72

ნიკვაშვილი

თათია

150

73

ოკინაშვილი

მარიამი

150

74

პაკაცოშვილი

თორნიკე

150

75

ჟღენტი

სულიკო

150

76

რიჟამაძე

ანა

150

77

სვანიძე

სალომე

150

78

სირაძე

ქეთევანი

150

79

სირაძე

ქეთევანი

150

80

სუხიტაშვილი

ლამარა

150

81

უსუფაშვილი

ნიკა

150

 

82

ფალავანდიშვილი- გაბუნია

 

 

ანა

 

150

83

ფოლადიშვილი

ქეთევან

150

84

ქავშბაია

ნინო

150

85

ქაჩიბაია

ვახტანგი

150

86

ქისტაშვილი

ქრისტინა

150

87

ქიტესაშვილი

შალვა

150

88

ქობლიანიძე

თამარ

150

89

ქუთათელაძე

თამარ

150

90

ღუღუნიშვილი

მარიამ

150

91

ყარყარაშვილი

ეკატერინე

150

92

შავგულიძე

თამარი

150

93

შავიშვილი

ირაკლი

150

94

შამილოვა

ანახანუმ

150

95

შანშიაშვილი

ელიზაბეტ

150

96

შუბითიძე

ნინო

150

97

ჩირგაძე

მარიამ

150

98

ჩიტაშვილი

ანა

150

99

ჩოჩელი

ეკა

150

100

ჩუბინიძე

თამთა

150

101

ცაგარელი

რუსუდანი

150

102

ცაგურია

მარიამი

150

103

ცეკვავა

გვანცა

150

104

ძირკველიშვილი

ნინო

150

105

ჭიაბრიშვილი

მარიამ

150

106

ჭიკაძე

მარიამი

150

107

ხარბედია

ლევან

150

108

ხარიბეგაშვილი

ლანა

150

109

ხარშილაძე

ანა

150

110

ხვიბლიანი

მერი

150

111

ხუბულია

ნინო

150

112

ხორბალაძე

გიორგი

150

113

ჯალაბაძე

სოფიო

150

114

ჯანანაშვილი

ცირა

150

115

ჯაფარიძე

ქეთი

150

116

ჯუღელი

ალექსანდრე

1502. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, გასცეს თვეში 17400 ლარი, უნივერსიტეტის 2020
წლის ბიუჯეტით, „სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებული სახაზინო თანხებიდან.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე      ბრძანება      კანონმდებლობით      დადგენილი      წესით      გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს    და    შესაბამის    სტრუქტურულ    ერთეულებს    (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, იურიდიული ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი     ლაშა საღინაძე


« უკან დაბრუნება