2008-06-26
ბრძანება №:0

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" 2008 წლის 11 ივნისის № 41/01/01 ბრძანებაში ტექნიკური უზუსტობების გასწორების შესახებ (ბრძანება № 45/01-01)

ბრძანება № 45 / 01-01
26.06.2008

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" 2008 წლის 11 ივნისის № 41/01-01 ბრძანებაში ტექნიკური უზუსტობების გასწორების შესახებ

 

  1. "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 59-ე მუხლის შესაბამისად, ტექნიკური უზუსტობების გასწორების მიზნით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" 2008 წლის 11 ივნისის № 41/01-01 ბრძანებაში:

    1.1 ნაცვლად "ჰუმანიტარული ფაკულტეტი", უნდა იყოს " ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი".
    1.2 ბრძანების მესამე პუნქტში, ნაცვლად "იტალიური ფილოლოგია –1", უნდა იყოს "ფრანგული ფილოლოგია –1".

  2. ბრძანება გამოქვეყნდეს:

    საფუძველი: ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 2008 წლის 24 ივნისის მიმართვა № 10089/22.

გიორგი ხუბუა
რექტორი

« უკან დაბრუნება