2020-02-04
ბრძანება №:112/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან – 2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით)„სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან – 2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით)„სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 30 იანვრის N124 და სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 12 დეკემბრის N306/01-01 ბრძანებების, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თამარ დოლბაიას 19.12.2019წ. N24909/30 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის ვ. გობრონიძის 20.12.2019წ. N25002/10 დასკვნის საფუძველზე,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დაენიშნოთ სტიპენდია, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან – 2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით) „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის  ფარგლებში თითოეულს თვეში 150 ლარი შემდეგი თანაფარდობით:


N

გვარი, სახელი

თანხა

 

1

 

ლოთიკაშვილი თეკლა

 

150

 

2

 

ჯანიაშვილი ეკატერინე

 

150

 

3

 

ლაჩაშვილი იაკობი

 

150

 

4

 

მელიქიშვილი სალომე

 

150

 

5

 

ხმიადაშვილი თამარ

 

150

 

6

 

წვერავა ცოტნე

 

150

 

7

 

ქაჩიბაია ნანუკა

 

150

 

8

 

რუხაძე მაგდა

 

150

 

9

 

ვანიშვილი ცოტნე

 

150

 

10

 

მუშკუდიანი ანანო

 

150

 

11

 

პატარკაცაშვილი ნატალია

 

150

 

12

 

ზაქაშვილი ელენე

 

150

 

13

 

დეკანოსიძე ანი

 

150

 

14

 

გოჩიაშვილი ბესიკ

 

150

 

15

 

ტალახაძე მარიამ

 

150

 

16

 

კრაწაშვილი ნიკა

 

150

 

17

 

ფრანგიშვილი მარიამი

 

150

 

18

 

მამულაშვილი მარიამ

 

150

 

19

 

გაბარაშვილი ნატო

 

150

 

20

 

ვარდია ხატია

 

150

 

21

 

ქეშიკაშვილი თამთა

 

150

 

22

 

ბალაძე მარიამ

 

150

 

42

 

საბაშვილი ანი

 

150

 

43

 

შანავა მედეა

 

150

 

44

 

კურტანიძე ირმა

 

150

 

45

 

ფსუტური ნინო

 

150

 

46

 

ფარსადანიშვილი ბექა

 

150

 

47

 

წულაია ნინო

 

150

 

48

 

უგულავა ნინო

 

150

 

49

 

ნოზაძე ელენე

 

150

 

50

 

პაპუაშვილი მაია

 

150

 

51

 

ცუცქირიძე ნინო

 

150

 

52

 

შენგელია მილორდი

 

150

 

53

 

ოთარაშვილი თეონა

 

150

 

54

 

კოშაძე ანნა

 

150

 

55

 

აბრამიშვილი სალომე

 

150

 

56

 

ჭრიკიშვილი ნინო

 

150

 

57

 

კობახიძე ლიკა

 

150

 

58

 

ბიჭოშვილი მარიამი

 

150

 

59

 

გოლიაძე ანა

 

150

 

60

 

კვირიკაშვილი ნინო

 

150

 

61

 

ჯიჯავაძე ლერი

 

150

 

62

 

გოგატიშვილი ნიკა

 

150

 

63

 

ღვამბერია ანა

 

150

 

64

 

ფერაძე ანი

 

150

 

65

 

ჯუღელი მაკა

 

150

 

66

 

მახარაძე ნანა

 

150

 

67

 

გურგენიძე ნუცა

 

150

 

68

 

ბეჟანიშვილი მარიამ

 

150

 

69

 

უზუნაშვილი თამარი

 

150

 

70

 

ჩხეიძე ირმა

 

150

 

71

 

პანაიოტი ლუკა

 

150

 

72

 

აფაქიძე ანა

 

150

 

73

 

ნეფარიძე მეგი

 

150

 

74

 

ალაგარდაშვილი აკაკი

 

150

 

75

 

ძიძიკაშვილი თამარი

 

150

 

76

 

ფოფხაძე დოდო

 

150

 

77

 

ლაცაბიძე ელენე

 

150

 

78

 

ყულოშვილი ელენე

 

1502. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, გასცეს თვეში 11700 ლარი, უნივერსიტეტის 2020
წლის ბიუჯეტით, „სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებული სახაზინო თანხებიდან.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე      ბრძანება      კანონმდებლობით      დადგენილი      წესით      გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს    და    შესაბამის    სტრუქტურულ    ერთეულებს    (საფინანსო 
დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი       ლაშა საღინაძე

« უკან დაბრუნება