2009-03-13
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ (ბრძანება №28/01-01)

ბრძანება № 28 / 01-01
       13.03.2009 წ
 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-16 მუხლის შესაბამისად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. შეიქმნას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

  ა) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

  1. ვახტანგ ლიჩელი
  2, თეა შურღაია
  3. ანა ბაქანიძე


  ბ) მედიცინის ფაკულტეტი:

  1. დავით ზურაბაშვილი
  2. რუსუდან ქარსელაძე
  3. ლადო ლურსმანაშვილი


  გ) ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  1. გიორგი მელაძე
  2. ნანა დვალიშვილი
  3. გელა ცხოვრებაძე


  დ) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

  1. თემურ სიჭინავა
  2. მერაბ ჯიქია
  3. გიორგი გაფრინდაშვილი


  ე) იურიდიული ფაკულტეტი

  1. ვახტანგ მჭედლიშვილი
  2. ლევან ჯანაშია
  3. დავით გუგეშაშვილი

  ვ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  1.  ფიქრია ასანიშვილი
  2. ნინო დურგლიშვილი
  3. საბა გოგსაძე


 2. ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლებმა უზრუნველყონ საარჩევნო კომისია შესაბამისი სამუშაო პირობებით.
 3. ბრძანება გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილას და განთავსდეს ოფიციალურ ელექტრონულ გვერდზე.
 4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

რექტორი, პროფესორი
                                                                გიორგი ხუბუა

« უკან დაბრუნება