ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 კონკურსი გამოცხადდა 2020 წლის 25 სექტემბერს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად, ერთ საშტატო ერთეულზე, საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს 26 ოქტომბრიდან 30 ოქტომბრის ჩათვლით. 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძანება N184/01-01; 23.09.2020წ