ხარისხის მართვის სამსახური
დარეჯან გარდავაძე, სამსახურის უფროსი   
ტელეფონი: 2221101  252
ელ–ფოსტა: darejan.gardavadze@tsu.ge

თეა თათეშვილი, უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი: 2221101  240
ელ–ფოსტა: thea.tateshvili@tsu.ge

ნინო კვირიკაშვილი, უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი: 2221101  240
ელ–ფოსტა: nino.kvirikashvili@tsu.ge

მერი ნიკოლეიშვილი, უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი: 2221101 230
ელ–ფოსტა: meri.nikolaishvili@tsu.ge

დემურ ჯალაღონია, უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი: 2221101 230
ელ–ფოსტა: demuri.jalagonia@tsu.ge