სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური

ეკატერინე ნავროზაშვილი
სამსახურის  უფროსი
ტელეფონი:  2221101  251;   2221101  255
ელ–ფოსტა: ekaterine.navrozashvili@tsu.ge 

ნინო პოპიაშვილი, უფროსი სპეციალისტი                         
ტელეფონი: 2221101  255
ელ–ფოსტა: nino.popiashvili@tsu.ge

თამარ გოგუაძე, უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი: 2221101  255
ელ–ფოსტა: tamar.goguadze@tsu.ge

ფიქრია ვარდოსანიძე, უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი: 2221101  255
ელ–ფოსტა: pikria.vardosanidze@tsu.ge