კანცელარია
თამარ მოკვერაშვილი, კანცელარიის უფროსი
ტელეფონი: 2221101  232
ელ–ფოსტა: tamarmokverashvili@tsu.ge
დეა ავალიშვილი, უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი: 2221101  232
ელ–ფოსტა: dea.avalishvili@tsu.ge