ომარ ოქროპირიძე
ტელეფონი : 2222108
ელ–ფოსტა: omar.okropiridze@tsu.ge