თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

  ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. ირმა რატიანი

სწავლული მდივანი: ანა ლეთოდიანი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 224, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ელფოსტა