არქეოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

 ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი

სწავლული მდივანი: ასოც. პროფ. ზვიად კვიციანი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 206, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ელფოსტა

არქეოლოგიის კათედრა
1. ვახტანგ ლიჩელი – პროფესორი ( კათედრის ხელმძღვანელი)
2. ზვიად კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი
3. მარინე ფუთურიძე – ასოცირებული პროფესორი
4. კონსტანტინე ფიცხელაური (იხ. შრომების სია) – ასისნეტ პროფესორი

ემერიტუს პროფესორები:
1.    გურამ გრიგოლია 
2.    ოთარ ჯაფარიძე 

• არქეოლოგიის სასწავლო ლაბორატორია. 
თსუ III კორპუსი, ოთახი N 22, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 11ა