ისრაელის ცენტრი

ცენტრის ხელმძღვანელი:

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ-ფოსტა
მობ: 
სამსახური: 

იაკობ ოფირი  
ცენტრის მკვლევარი
 ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოქტორი
ელ-ფოსტა: jacob.ofir@gmail.com  
Tel: +972 52-2558615


ელენე გეგეშიძე
ცენტრის მკვლევარი:
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოქტორი
ისტორიული კულტუროლოგია
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 243-22-20 (ბინა); 577-606-324; 585-767-584
სამსახური: 032 2 29 03 86
ელ-ფოსტა:  elene.gegeshidze@tsu.ge;

ხატია ცეცხლაძე
ცენტრის ხელმძღვანელის ასისტენტი
ისტორიკოსი (ეთნოგრაფი), 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 599 57 20 42
სამს: 032 2 29 03 86
ელ-ფოსტა: khatiatsetskhladze@yahoo.comმავრა ლომთათიძე
ცენტრის ლაბორანტი:
ისტორიკოსი (საქართველოს ისტორიის სპეციალისტი)
ტელ: 571 11 70 00
სამსახური: 032 2 29 03 86
ელ-ფოსტა: maia59@gmail.com


ინსტიტუტის შესახებ

ცენტრის მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3, თსუ II კორპუსი, ოთახი N 162,