კავკასიოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

  ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. ცირა ბარამიძე

სწავლული მდივანი: ნინო რუხაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. 19ა, ოთახი N 22
ტელეფონი: 599327021
ელფოსტა

ოფიციალური ვებგვერდი: http://caucasiology.tsu.ge

კავკასიური ენების კათედრა
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 19ა, ოთახი N 22
1. ცირა ბარამიძე – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
2. ნანა მაჭავარიანი – ასოცირებული პროფესორი
3. მერაბ ჩუხუა – ასოცირებული პროფესორი
4. როსტომ ფარეულიძე – ასოცირებული პროფესორი
5. რევაზ აბაშია – ასოცირებული პროფესორი

კავკასიის ხალხთა ისტორიის კათედრა
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 19ა, ოთახი N 22
6. ჯონი კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი