კულტურის კვლევების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

    ს/ს  ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ჩიქოვანი

სწავლული მდივანი: ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ II კორპუსი, ოთახი N 250, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3
ტელეფონი: 2 29 08 44
ელფოსტა
5. ირაკლი ჩხაიძე - ასისტენტ-პროფესორი

ინტერკულტურული დიალოგის იუნესკოს კათედრა.
თსუ II კორპუსი, ოთახი N 162, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3
ემერიტუს პროფესორი:
1. გურამ ლორთქიფანიძე