ეთნოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

    ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან ხუციშვილი

სწავლული მდივანი – მედეა შარაშენიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 204, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ტელეფონი: 2 23 26 93
ელფოსტა