საქართველოს ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

  ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. თედო დუნდუა

სწავლული მდივანიასისტ. პროფ. ლერი თავაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 214 , ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ტელეფონი: 599 103767;
ვებგვერდები

1. თედო დუნდუა – პროფესორი  
2. მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
3. ჯაბა სამუშია – პროფესორი
4. მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
5. გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
6. დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
7. ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი (დანართი N1, დანართი N2, დანართი N3)
8. ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
9. ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
10. აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი (შრომების სია)
11. ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
12. ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი
13. ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი