ქართული ენის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

  ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. რამაზ ქურდაძე

სწავლული მდივანი: მაია მადუაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 216-217, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ტელეფონი: 2 22 03 51
ელფოსტა


ქართველური ენათმეცნიერების კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 216, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
1. რამაზ ქურდაძე – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) (შრომები, კონფერენციები...)
2. კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი (დანართი N1)
3. რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი (შრომების სია, კონფერენციები)
4. მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი (დანართი N1)
5. ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
6. გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
7. სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი (შრომების სია)
8. ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
9. ქეთევან მარგიანი-სუბარი – ასოცირებული პროფესორი

ძველი ქართული ენისა და ტექსტოლოგიური კვლევების კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 217 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
10. დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
11. ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
12. ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ემერიტუს პროფესორები:
1.    მზექალა შანიძე
2.    დამანა მელიქიშვილი
3.    მერი ნიკოლაიშვილი

ქართველური ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 313, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ცენტრის ხელმძღვანელი ფილოლოგიის  დოქტორი პაატა ცხადაია

ძველ ქართულ ხელნაწერთა შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი „ორიონი“.
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 202, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ცენტრის ხელმძღვანელი აკადემიკოსი მზექალა შანიძე
ვებგვერდი: http://ogg.tsu.ge/