ფილოსოფიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. დემურ ჯალაღონია
სწავლული მდივანი: მაია ქერქაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ II კორპუსი, ოთახი N 205, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3
ტელეფონი: 2 22 11 87
ელფოსტა

ფილოსოფიის ისტორიის კათედრა
1. ლელა ალექსიძე – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
2. რევაზ გორდეზიანი – ასოცირებული პროფესორი

თეორიული ფილოსოფიის კათედრა
3. ვალერიან რამიშვილი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
4. ნაპო კვარაცხელია – ასოცირებული პროფესორი
5. ნინო თომაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

პოლიტიკური ფილოსოფიის კათედრა
6. დემურ ჯალაღონია – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) (დანართი N1) (დანართი N2)

ესთეტიკის და კულტურის ფილოსოფიის კათედრა
8. აკაკი ყულიჯანიშვილი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)

ეთიკის და რელიგიის ფილოსოფიის კათედრა
10. ირაკლი ბრაჭული – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
11. ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი

ანთიმოზ ივერიელის სახელობის ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ II კორპუსი, ოთახი N 205, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3
ტელეფონი: 2 22 11 87
ელფოსტა: anastasia.zakariadze@tsu.ge