იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრი

 ცენტრის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა გელაშვილი

საკონტატო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ V კორპუსი, ოთახი N 306, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
ტელეფონი: 599934977; 2307343
ელფოსტა: