კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: 

სწავლული მდივანი: მაია დანელია

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 221, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ტელეფონი: 2 22 11 81
ელფოსტა

ვებგვერდი: greekstudies.tsu.ge

კლასიკური ფილოლოგიის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 221, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
1. იამზე გაგუა – ასოცირებული პროფესორი
2. ირინე დარჩია – ასოცირებული პროფესორი 
5. ზაზა ხინთიბიძე – ასოცირებული პროფესორი
6. ქეთევან ნადარეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
7. მანანა ფხაკაძე – ასოცირებული პროფესორი
8. რუსუდან ცანავა – ასოცირებული პროფესორი (დანართი N1)

ბიზანტინისტიკის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 219, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
9. თინა დოლიძე – პროფესორი (კათედრის  ხელმძღვანელი)
10.ლევან გიგინეიშვილი - პროფესორი
11. თამარ აფციაური – ასისტენტ პროფესორი

ნეოგრეცისტიკის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 219, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
12. სოფიო შამანიდი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
13. ანი ჩიქოვანი – ასოცირებული პროფესორი
14. მაკა ქამუშაძე (შრომების სია) – ასოცირებული პროფესორი

• ხმელთაშუაზღვის კულტურების შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 305 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13

• სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელობის ბიბლიოთეკა.
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 301, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13