სლავისტიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

  ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. დავით გოცირიძე

სწავლული მდივანი: ასოც. პროფ. მარინე ალექსიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 232, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ტელეფონი: 2 22 11 38
ელფოსტა

რუსული ენის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 232, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
1. დავით გოცირიძე – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
2. ნატალია ბასილაია – ასოცირებული პროფესორი
3. მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი (დანართი N1,  დანართი N2)

რუსული ლიტერატურის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 232, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
4. მარიამ ფილინა – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
5. მაია თუხარელი – ასოცირებული პროფესორი

რუსეთის ისტორიის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 232, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
1. დალი კანდელაკი – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) შრომების სია

ემერიტუს პროფესორები:
1. ნათელა ჭოხონელიძე
2. ნოდარ ფორაქიშვილი

  • სლავური ენებისა და ლიტერატურების კვლევის ცენტრი