შექსპირის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

  ცენტრის ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა გელაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ V კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
ტელეფონი:  593 195 395
ელფოსტა: manana.gelashvili@tsu.ge