უკრაინისტიკის ცენტრი

ცენტრის ხელმძღვანელი: ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ოთარ ბაქანიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ V კორპუსი, ოთახი N 316, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
ტელეფონი: +995 591601401;  +995 593314444
ელფოსტა: otar.bakanidze@tsu.ge