ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

 ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე

სწავლული მდივანი: ასისტ. პროფ. ვლადიმერ ასათიანი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ I კორპუსი, სხვენი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1
ელფოსტა

სახვითი ხელოვნების კათედრა
1. ლევან სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
2. ვლადიმერ ასათიანი – ასისტენტ პროფესორი

ტელე-კინო ხელოვნების კათედრა
3. მერაბ კოკოჩაშვილი – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
4. ლელა წიფურია – ასისტენტ პროფესორი

ტელე-კინო ხელოვნების სასწავლო სტუდია
თსუ IV კორპუსი, აუდიტორია 106. ჭავჭავაძის გამზ. N14.
დიზაინის სახელოსნო
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 131–133, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
სამხატვრო სახელოსნო
თსუ I კორპუსი, სხვენი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1