მსოფლიო ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი


   ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პროფ. მურმან პაპაშვილი
სწავლული მდივანიასისტენტ პროფესორი თამარ ანთაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ელფოსტა

ძველი მსოფლიოს ისტორიის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
1. ლევან გორდეზიანი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
2. მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი (პუბლიკაციები, კონფერენციები)


შუა საუკუნეების ისტორიის კათედრა
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 312 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
4. მურმან პაპაშვილი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) (შრომების სია)
5. თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
6. თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი

ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
7. თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) (დანართი N1)
8. მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი (დანართი N1)
9. ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
10. ფატიმა შეყლაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
11. ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
12. თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
         

ემერიტუს პროფესორი
1.    ჯემალ შარაშენიძე