აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფესორი გოჩა ჯაფარიძე 
მოადგილე: ასოც. პროფ. ნანი გელოვანი
სწავლული მდივანი: ასოც. პროფ. ნინო ეჯიბაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ V კორპუსი, ოთახი N 110–111 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
ტელეფონი: 2 22 03 01


არაბისტიკის კათედრა
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 110–111, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
 1. დარეჯან გარდავაძე - პროფესორი
 2. მაია ანდრონიკაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
 3. ხათუნა თუმანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
 4. მარიამ ნანობაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
 5. გიორგი ლობჟანიძე – ასოცირებული პროფესორი
 6. ნინო ეჯიბაძე – ასოცირებული პროფესორი
 7. ნინო დოლიძე – ასისტენტ პროფესორი (შრომების სია)

ირანისტიკის კათედრა
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 112, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
 1. მზია ბურჯანაძე - ასოცირებული პროფესორი
 2. მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი
 3. მანანა კვაჭაძე – ასოცირებული პროფესორი
 4. ფატმან ანთაძე-მალაშხია – ასოცირებული პროფესორი
 5. თეა შურღაია (შრომების სია)– ასოცირებული პროფესორი

თურქოლოგიის კათედრა
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 104–105, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
 1. მარინა ჯიქია – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
 2. ელისაბედ ბჟალავა – ასოცირებული პროფესორი
 3. ნანული კაჭარავა – ასოცირებული პროფესორი (დანართი N1)
 4.  ქეთევან ლორთქიფანიძე – ასოცირებული პროფესორი
 5. თამარ ალფენიძე – ასისტენტ პროფესორი

ებრაისტიკა–არამეისტიკის კათედრა
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 126, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
 1. მარიამ ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
 2. მამუკა ბუცხრიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
არმენოლოგიის კათედრა
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 109, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
 1. ნათია ჩანტლაძე – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
 2. დალი ჩიტუნაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ასირიოლოგიის კათედრა
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 102, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
 1. გოჩა ჯაფარიძე (იხ. შრომები) – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
 2. გიული ალასანია – პროფესორი
 3. ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
 4. ნანა გელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
 5. მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი

ემერიტუს პროფესორები:

 1. ზაზა ალექსიძე
 2. მერაბ რობაქიძე
 3. ნანა ფურცელაძე