ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი

 ცენტრის ხელმძღვანელი : პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 108, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ტელეფონი: +(995 32) 290833; ფაქსი: +(995 32) 252501
ელფოსტა
ვებგვერდი: www.kartvfund.org.ge