ბრძანებები

ბრძანების №  
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:56
20.12.2012
„ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ნინო ფიფიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ“ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2012 წლის 03 დეკემბრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:53
03.12.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ნინო ფიფიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:51
22.11.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოსოფიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ბექა სვანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:52
22.11.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ციური ბაჯელიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:50
22.11.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თამარ ნაჭყებიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:47
13.11.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ნინო ჭრიკიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:48
13.11.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დავით მაზიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:46
13.11.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თამთა გრიგოლიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:43
05.11.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ხატია კაკავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:36
30.07.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ხათუნა კიკვაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ