პარტნიორებისამართლის სკოლების საერთაშორისო ასოციაცია - IALS

 

2007 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი გახდა  სამართლის სკოლების საერთაშორისო ასოციაციის წევრი (International Association of Law Schools, შემოკლებით IALS).

...   (ვრცლად)

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია IALS–ის შესახებ იხილეთ:  www.ialsnet.org

 

ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაცია - ELFA

 

2007 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი გაერთიანდა  ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაციაში (European Law Faculties Association, შემოკლებით ELFA).
ELFA დაარსდა 1995 წელს ევროპის სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებათა იურიდიული ფაკულტეტების ინიციატივით. თავდაპირველად ELFA აერთიანებდა 80 ევროპულ იურიდიულ ფაკულტეტს. დღეს ასოციაციის წევრია ევროკავშირისა და სხვა ევროპული ქვეყნების 160 იურიდიული ფაკულტეტი.

...   (ვრცლად)

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია ELFA–ს შესახებ იხილეთ:  www.elfa-afde.org

 

საზოგადოებრივი ინტერესების სამართლის ინსტიტუტი - PILI

 

2007 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი გახდა  საზოგადოებრივი ინტერესების სამართლის ინსტიტუტის (Public Interest Law Institute, შემოკლებით PILI) პარტნიორი ფაკულტეტი.
საზოგადოებრივი ინტერესების სამართლის ინსტიტუტი მიზნად ისახავს იმ ორგანიზაციების, კერძო პირების, პროგრამების თუ ინიციატივების მხარდაჭერას, რომლებიც განიხილავენ სამართალს, როგორც სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრების ინსტრუმენტს. ორგანიზაციის დამფუძნებელთა  ...   (ვრცლად)

დაწვრილებითი ინფორმაცია PILI-ის შესახებ იხილეთ:  www.pili.org

 

აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამა - AFP

 

2006 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი გახდა აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამის ( Academic Fellowship Program, შემოკლებით AFP) პარტნიორი ფაკულტეტი. აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამა წარმოადგენს ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ( Open Society Institute) მიერ უმაღლესი განათლების სფეროში განხორციელებულ ერთ–ერთ პროგრამას, რომლის მიზანია:
ა) დახმარება გაუწიოს სამხრეთ–აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში რეფორმებზე ორიენტირე ...   (ვრცლად)

დაწვრილებითი ინფორმაცია AFP–ს შესახებ იხილეთ:  www.soros.org/initiatives/hesp/focus_areas/afp

 

ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა (ABA Rule of Law)

 

2005 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი გახდა ამერიკის იურისტთა ასოციაციის  ცენტრალური ევროპისა და ევრაზიის სამართლებრივი ინიციატივის (ABA/CEELI) პარტნიორი ფაკულტეტი.

პროგრამა შეიქმნა 1996 წელს USAID–ის დაფინანსებით და წარმოადგენს ერთ–ერთ წამყვან ინსტიტუტს, რომელიც სამართლებრივ–ტექნიკურ დახმარებას უწვეს ცენტრალური ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს. 2007 წლიდან ორგანიზაციას შეეცვალა დასახელება და ეწოდა  ...  (ვრცლად)

ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ: www.abarol.org  www.abarol.org