დოქტორანტურის არქივი2019-2020 სასწავლო წლის    გაზაფხულის   სემესტრი2019-2020 სასწავლო წლის   შემოდგომის   სემესტრი
სალექციო კურსი (არჩევითი და სავალდებულო ელემენტები)

2018-2019 სასწავლო წლის     გაზაფხულის    სემესტრი

იურიდიული კვლევის მეთოდების ინტენსიური კურსის განრიგი
დამატებით სემესტრის განცხადების ფორმა

2018-2019 სასწავლო წლის    შემოდგომის   სემესტრი2017-2018 სასწავლო წლის   გაზაფხულის სემესტრი
2017-2018 სასწავლო წლის 
შემოდგომის სემესტრი
დამატებითი სემესტრის განცხადების  ფორმა
პროფესორის ასისტენტობის განცხადება2016-2017 სასწავლო წლის   შემოდგომის  სემესტრი
  დამატებითი სემესტრის განცხადების  ფორმა
  სემინარის განცხადების ფორმა
  პროფესორის ასისტენტობის განცხადება
  კოლოქვიუმის განცხადების ფორმა


2015-2016 სასწავლო წლის   გაზაფხულის  სემესტრი
2015-2016 სასწავლო წლის   შემოდგომის   სემესტრი
2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

პროფესორ გიორგი ხუბუას ლექციათა განრიგი სწავლების მეთოდებში (სავალდებულო)
პროფესორ გიორგი ხუბუას ლექციათა განრიგი სწავლების მეთოდებში II ნაწილი (სავალდებულო)
პროფესორ გიორგი ხუბუას ლექციათა განრიგი სწავლების მეთოდებში III ნაწილი (სავალდებულო)
სალექციო კურსები (არჩევითი)
მეცნიერული კვლევის მეთოდოლოგია (იურიდიულ მეცნიერებათა ფარგლებში) ლექციათა განრიგი – არჩევითი (პროფ.ემერიტუსი გურამ ნაჭყებია)

2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი


2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი