თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულმა ფაკულტეტმა ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დელეგაციას უმასპინძლა.