მაგისტრატურის არქივი


2019-2020 სასწავლო წლის    გაზაფხულის     სემესტრი
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა


2019-2020 სასწავლო წლის  შემოდგომის  სემესტრისამართლის სამაგისტრო პროგრამა


შპაიერის სამაგისტრო პროგრამა "საჯარო მმართველობა"


2018-2019 სასწავლო წლის 
   გაზაფხულის     სემესტრი

2018-2019 სასწავლო წლის   შემოდგომის   სემესტრი


2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიინტენსიური კურსი 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი


ინტენსიური კურსი

საკორპორაციო სამართლის პრობლემები

კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი
ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი სისხლის სამართლის პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი
ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი  მედიცინის სისხლის სამართალი


2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიინტენსიური კურსი


კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი პროფესორი, ლადო ჭანტურია

საკორპორაციო სამართლის პრობლემები  - პროფესორი, ლადო ჭანტურია

2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი
2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

ინტენსიური კურსი2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

კერძო სამართალი
საჯარო სამართალი
სისხლის სამართალი
საერთაშორისო სამართალი
ინტენსიური კურსი დისციპლინაში "გერმანიის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები ქართული სისხლის სამართლის თეორიის შუქზე"
( პროფესორი ლადო ჭანტურია)
(პროფესორი ლადო ჭანტურია). 

2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიპროფესორ ლადო ჭანტურიას ლექციების განრიგი

(ინტენსიური კურსი, მეორე ნაწილი)

2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი